اجرای پروژه های پیمانکاری شرکت دیبا سازان پویا

اجرای پروژه های پیمانکاری شرکت دیبا سازان پویا

اجرای پروژه های پیمانکاری

اجرای پروژه های پیمانکاری شرکت دیبا سازان پویا

اجرای پروژه های پیمانکاری، مبانی پیمان و قراردادها در پروژه های معماری

برگه طراحی معماری برای تشكیل پرونده از مداركی است كه اگر به تایید نرسد نمی توانید مجوز ساخت و ساز یا همان پروانه ساختمان یا جواز ساخت را دریافت نمایید.

طراحی سازه ساختمان یک تحقیق روشمند برای بدست آوردن مشخصات اقتصادی یک سازه یا یک عنصر سازه ای برای حمل ایمن بار پیش بینی شده است.

بسیاری از افراد فکر میکنند طراحی داخلی و طراحی معماری داخلی یکسان هستند.

نشانی شرکت دیباسازان پویا
استحکام بنا و برگه استحکام بنا

ارتباط با شرکت دیباسازان پویا

برگه مجری، طراحی معماری، طراحی سازه، اخذ برگه استحکام بنا و اجرای پروژه های ساختمانی
  • نشانی: تهران،بلوار امیرکبیر،مجتمع تجاری اداری مالمون،فاز غربی،ط 2،واحد 14
  • موبایل: ٠٩١٢٥٠٢٩٥٨٢
  • موبایل: ٠٩١٢٤٠٢٢٤٠١