1398/10/09

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان مدارس و مهدکودکها و تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند

ساختمان مدارس و مهدکودکها

استحکام بنا و نحوه اخذ برگه استحکام بنا و برگ تعهد نظارت سازه شهرداریها برای صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد مهندس ناظر یا ساختمان های معمارساز

تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند


دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان مدارس و مهدکودکها

در قانون شهرداری تبصره ۷ ماده ۱۰۰ ناظران موظف به نظارت مستمر بر اجرای عملیات ساختمان می شوند، در صورتی که ساختمان سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا و یا بهره برداری می شود.

گواهی استحکام بنا
نظرات کاربران در مورد دانلود فرم استحکام بنا مدارس و مهدکودک

  • مریم رحمانی فر

    1399/09/15 10:06:47 صبح

    هزینه و زمان اخذ این برگه چقدر است؟

نظرات خود را در مورد دانلود فرم استحکام بنا مدارس و مهدکودک اینجا بنویسید

مطالب مرتبط با دانلود فرم استحکام بنا مدارس و مهدکودک