1398/10/08

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی - تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا

استحکام بنا و نحوه اخذ برگه استحکام بنا و برگ تعهد نظارت سازه شهرداریها برای صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد مهندس ناظر یا ساختمان های معمارساز

تعیین مهندس معمار و فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی

تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند بنا به مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند


دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان مدارس و مهدکودکها

در قانون شهرداری تبصره ۷ ماده 100 ناظران موظف به نظارت مستمر بر اجرای عملیات ساختمان می شوند، در صورتی که ساختمان سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا و یا بهره برداری می شود.

گواهی استحکام بنا

فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی

خدمات قابل ارائه

 • فرم تاییدیه استحکام ساختمان آموزشی

نظرات کاربران در مورد فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی

 • مریم رحمانی فر

  1399/09/15 10:12:10 صبح

  هزینه و زمان اخذ این برگه چقدر است؟

 • مهدیه خانی

  1399/12/28 11:21:46 صبح

  تصویر خیلی مات و محو، فرم بهتری برای دانلود موجود نیست؟

  مدیر سایت

  1400/01/03 02:31:59 عصر

  متاسفانه فرم اصلی بدین صورت بوده، اما در آینده سعی می شود که فرم بهتر و خوانا تری را جهت دانلود جایگزین نماییم

نظرات خود را در مورد فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی اینجا بنویسید