دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی - تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند

1398/10/08

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا

استحکام بنا و نحوه اخذ برگه استحکام بنا و برگ تعهد نظارت سازه شهرداریها برای صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد مهندس ناظر یا ساختمان های معمارساز

تعیین مهندس معمار و فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی

تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند بنا به مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند


دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان مدارس و مهدکودکها

در قانون شهرداری تبصره ۷ ماده 100 ناظران موظف به نظارت مستمر بر اجرای عملیات ساختمان می شوند، در صورتی که ساختمان سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا و یا بهره برداری می شود.

گواهی استحکام بنا
خدمات قابل ارائه

 • فرم تاییدیه استحکام ساختمان آموزشی

پایان کار یک ساختمان

چنانچه پایان کار یک ساختمان پس از اتمام عملیات اخذ نگردد، مالک میتواند در هر زمانی نسبت به اخذ آن اقدام نماید. اما چنانچه ناظر ساختمان در دسترس نباشد، یا فوت شده باشد یا حاضر به امضای برگه اتمام عملیات نباشد، مالک میتواند نسبت به تعویض ناظر خود اقدام کند و ناظر جدید با صدور برگه استحکام بنا نسبت به صدور برگه اتمام عملیات اقدام مینماید و سایر مراحل اخذ پایان کار ساختمانی قابل پیگیری خواهد بود.

نظرات کاربران در مورد فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی

 • مهدیه خانی

  1399/12/28 11:21:46 صبح

  تصویر خیلی مات و محو، فرم بهتری برای دانلود موجود نیست؟

  مدیر سایت

  1400/01/03 02:31:59 عصر

  متاسفانه فرم اصلی بدین صورت بوده، اما در آینده سعی می شود که فرم بهتر و خوانا تری را جهت دانلود جایگزین نماییم

 • مریم رحمانی فر

  1399/09/15 10:12:10 صبح

  هزینه و زمان اخذ این برگه چقدر است؟

نظرات خود را در مورد فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی اینجا بنویسید

مطالب مرتبط با فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی