1398/10/08
فرم تاییدیه استحکام ساختمان آموزشی مدیریت پیمان pdf

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی - تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا

استحکام بنا و نحوه اخذ برگه استحکام بنا و برگ تعهد نظارت سازه شهرداریها برای صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد مهندس ناظر یا ساختمان های معمارساز

تعیین مهندس معمار و فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی

تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند بنا به مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند


دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان مدارس و مهدکودکها

در قانون شهرداری تبصره ۷ ماده 100 ناظران موظف به نظارت مستمر بر اجرای عملیات ساختمان می شوند، در صورتی که ساختمان سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا و یا بهره برداری می شود.

گواهی استحکام بنا
خدمات قابل ارائه

 • فرم تاییدیه استحکام ساختمان آموزشی

قیمت استحکام بنا

قیمت برگه استحکام بنا جهت موارد 1 تا 5 با توجه تعداد طبقات و متراژ زیر بنا از جدول تعرفه خدمات مهندسی سال جاری،نظام مهندسی ساختمان تهران، تعیین و پس از استعلام اصالت برگه استحکام بنا دردفاتر دولت الکترونیک طبق فیش صادره توسط متقاضی قابل پرداخت خواهد بود. هزینه‌های مربوط به دریافت گواهی پایان کار با صاحب سند و مالک است. تعرفه گواهی پایان کار بستگی به کاربری ملک، متراژ زمین، تعداد طبقات و غیره دارد. هزینه بازدید و گواهی امضاء و گزارش هاو مالیات بر ارزش افزوده به عهده مالک می باشد.

نظرات کاربران در مورد فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی

 • مریم رحمانی فر

  1399/09/15 10:12:10 صبح

  هزینه و زمان اخذ این برگه چقدر است؟

 • مهدیه خانی

  1399/12/28 11:21:46 صبح

  تصویر خیلی مات و محو، فرم بهتری برای دانلود موجود نیست؟

  مدیر سایت

  1400/01/03 02:31:59 عصر

  متاسفانه فرم اصلی بدین صورت بوده، اما در آینده سعی می شود که فرم بهتر و خوانا تری را جهت دانلود جایگزین نماییم

نظرات خود را در مورد فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی اینجا بنویسید

مطالب مرتبط با فرم تاییدیه استحکام بنا جهت کاربری آموزشی