طراحی معماری شرکت دیبا سازان پویا

طراحی معماری شرکت دیبا سازان پویا

طراحی معماری

طراحی معماری شرکت دیبا سازان پویا

برگه معماری چیست؟ : پس از اخذ دستور نقشه، مهندس معمار طراحی پلان های معماری را بر اساس ضوابط شهرداری انجام می دهد. پس از اتمام کار طراحی ،برگه سبز معماری می بایست به انضمام نقشه ها و جهت تعهد نقشه ها به دفتر خدمات شهرداری ارسال شود. برگه طراحی معماری یا برگه سبز معماری جهت ضمانت نقشه ها گذاشته می شود. مهندس معمار با گذاشتن برگه تعهد معماری تایید می کند که نقشه ها مطابق مقررات ملی ساختمان طراحی شده اند.

نظارت انتخابی به این معنی است که در ساخت و سازهای شهری ، مالک هر پروژه میتواند به عنوان صاحب ملک مهندس ناظر را شخصاً و بدون هیچ واسطه ای انتخاب کند.

دستور نقشه چیست؟ دستور نقشه شهرداری چیست؟ شماره پرونده پلاک ثبتی ملک ابعاد گذر اصلاحی محل احداث بنا تعداد طبقات مجاز حداکثر تراکم ساختمانی مجاز

بسیاری از افراد فکر میکنند طراحی داخلی و طراحی معماری داخلی یکسان هستند.

پروانه ساختمان اخذ جواز ساخت
پروانه ساختمان

نحوه اخذ پروانه ساخت، مراحل صدور جواز ساختمان مدارک لازم برای اخذ جواز ساخت و پیش نویس پروانه ساختمان.

 • اخذ مدارک، ثبت فرم درخواست تشکیل پرونده
 • بازدید ازمحل ساختمان
 • طرح تفصیلی و بر و کف
 • دستور نقشه
 • طراحی نقشه معماری
 • پرداخت عوارض
 • تهیه مدارک پیش نویس
 • صدور پروانه ساختمان
جواز ساخت ساختمان انواع پروانه ساختمان
جواز ساخت ساختمان

جواز ساخت ساختمان و انواع پروانه ساختمان، مراحل صدور پروانه ساختمان، تخریب و بازسازی، اضافه اشکوب، برگه سبز معماری، تغییرات و یا تعمیرات، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست ؟

 • تشکیل پرونده
 • دستور صدور بازدید
 • بررسی گزارش مأمور فنی و کاربری ملک
 • دستور نقشه و طراحی نقشه
 • پرداخت عوارض شهرداری
 • تهیه مدارک پیش نویس
 • چاپ و صدور جواز ساختمان
برگه تعهد طراحی تهیه نقشه های معماری
برگه تعهد طراحی

برگه طراحی معماری برای تشكیل پرونده از مداركی است كه اگر به تایید نرسد نمی توانید مجوز ساخت و ساز یا همان پروانه ساختمان یا جواز ساخت را دریافت نمایید.

 • تهیه و طراحی نقشه های فاز 1 و 2 معماری
 • اخذ برگه استحکام بنا در تمام مناطق تهران
 • فراهم سازی و طراحی نقشه های فاز 2 و محاسبات
 • تهیه نقشه های فاز 2 برق و مکانیک
 • اخذ مجوز ساخت و ساز یا جواز ساخت
نشانی شرکت دیباسازان پویا
استحکام بنا و برگه استحکام بنا

ارتباط با شرکت دیباسازان پویا

برگه مجری، طراحی معماری، طراحی سازه، اخذ برگه استحکام بنا و اجرای پروژه های ساختمانی
 • نشانی: تهران،بلوار امیرکبیر،مجتمع تجاری اداری مالمون،فاز غربی،ط 2،واحد 14
 • موبایل: ٠٩١٢٥٠٢٩٥٨٢
 • موبایل: ٠٩١٢٤٠٢٢٤٠١