طراحی سازه ساختمان یک تحقیق روشمند برای بدست آوردن مشخصات اقتصادی یک سازه یا یک عنصر سازه ای برای حمل ایمن بار پیش بینی شده است.

1400/06/21

اهداف طراحی سازه

طراحی سازه بخشی از مهندسی سازه است. که زیرمجموعه ای از مهندسی عمران است. مهندسان سازه آموزش دیده اند تا عناصر سازه را به طور دقیق طراحی کرده و در حین ساخت نظارت کنند. تا از اجرای صحیح طراحی سازه اطمینان حاصل شود.

اهداف طراحی سازه

 • سازه ای تولید شود که بتواند در طول عمر مفید خود بدون شکست در برابر همه بارهای وارد شده مقاومت کند.
 • برآورد ابعاد اقتصادی اعضای ساختاری.
 • بررسی استحکام ، ثبات و استحکام سازه ها.
 • تضمین کننده ایمنی سازه ساختمان.

طراحی سازه چیست؟

طراحی سازه یک حوزه بسیار تخصصی مهندسی عمران است. می توان آن را مجموعه ای از روش ها یا ابزارها توصیف کرد که برای تعیین مشخصات ایمن و مقرون به صرفه برای یک سازه مورد استفاده قرار می گیرد و اطمینان حاصل می شود که یک ساختار برنامه ریزی شده به اندازه کافی قوی است تا بار مورد نظر خود را حمل کند. مهندسان سازه با تجزیه و تحلیل سازه ای تعیین می کنند که چه نیروهای داخلی و خارجی می توانند بر سازه تأثیر بگذارند ، سپس سازه ای را با مواد و تقویت کننده مناسب برای برآوردن الزامات طراحی می کنند.

بین رشته های حرفه ای معماری و مهندسی سازه رابطه قوی وجود دارد. در حالی که معماران معمولاً وظیفه طراحی ویژگی های بصری یک پروژه را بر عهده دارند ، مهندسان سازه هنگام طراحی یک ساختمان بر قدرت ، دوام و ایمنی تمرکز می کنند.

اهداف طراحی سازه را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

 1. پایداری سازه : سازه نباید تحت بارهای مورد انتظار (با لغزش یا واژگونی) حرکت کند.
 2. ایمنی سازه : سازه باید بتواند تمام بار و فشارهای مورد انتظار را با خیال راحت ، بدون خرابی ، یعنی بدون شکستن یا فروپاشی در زیر بارها حمل کند.
 3. دوام سازه: ساختار باید برای مدت زمان معقولی دوام بیاورد.
 4. قابلیت سرویس پذیری : سازه نباید تحت بارهای مورد انتظار تغییر شکل داده یا ترک بخورد.خدمات قابل ارائه

 • قابلیت انعطاف پذیر در برابر ترک و یا تغییر شکل
 • تحمل سازه در برابر فشار و تمام بار یا ایمنی سازه
 • دوام سازه برای مدت زمان معقول

پایان کار یک ساختمان

چنانچه پایان کار یک ساختمان پس از اتمام عملیات اخذ نگردد، مالک میتواند در هر زمانی نسبت به اخذ آن اقدام نماید. اما چنانچه ناظر ساختمان در دسترس نباشد، یا فوت شده باشد یا حاضر به امضای برگه اتمام عملیات نباشد، مالک میتواند نسبت به تعویض ناظر خود اقدام کند و ناظر جدید با صدور برگه استحکام بنا نسبت به صدور برگه اتمام عملیات اقدام مینماید و سایر مراحل اخذ پایان کار ساختمانی قابل پیگیری خواهد بود.

نظرات کاربران در مورد طراحی سازه

نظرات خود را در مورد طراحی سازه اینجا بنویسید

مطالب مرتبط با طراحی سازه