1399/02/31

برگ تعهد نظارت سازه شامل برگه های محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک و تعهد طراحی معماری می باشند. و در ابتدای تشکیل پرونده جهت صدور جواز ساخت از مدارک ضروری می باشد.

استحکام بنا

برگ تعهد تهیه نقشه های معماری یا برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات به منظور یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی توسط شرکت های واجد صلاحیت ارائه می گردد. این برگه ها شامل برگه های محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک و تعهد طراحی معماری می باشند. این برگه به همراه نقشه های معماری ممهور شده توسط شرکت مربوطه به دفتر خدمات برای استعلام در سیستم شهرداری تحویل داده می شود.

دانلود برگ تعهد نظارت

استحکام بنا چیست؟ و چگونگی نحوه اخذ برگه استحکام بنا

مهندس ناظر در برگ تعهد نظارت سازه به چه نکاتی متعهد می شود؟

1- نظارت کامل بر اجرای عملیات ساختمانی بر اساس نقشه های مصوب و پروانه صادره. با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایستایی و نیز ضوابط معماری و شهرسازی را با توجه به مقررات ملی ساختمان ایران بعهده داشته اند. و هرگونه خلافی خارج از مندرجات پروانه انجام گیرد به اطلاع شهرداری برساند.

2- مراحل مختلف عملیات ساختمانی را با تکمیل فرمهای تحویل به مهندس ناظر. علاوه بر مراحل مندرج در ظهر پروانه هنگام صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار نیز به شهرداری گزارش می نماید.

3- در صورت انصراف از ادامه نظارت، مراتب را با ذکر دلایل ضمن گزارش کاملی از عملیات ساختمانی انجام شده. تا تاریخ اعلام انصراف، کتبا به شهرداری اعلام و گواهی حسن انجام کار دریافت نماید.

مالک در برگ تعهد نظارت سازه به چه نکات مهمی متعهد می شود؟

1- کلیه عملیات ساختمانی را شروع تا اتمام به اطلاع و تحت نظارت مالک انجام داده و از اجرای هرگونه عملیات ساختمانی غیرمجاز خودداری نماید.

2- کلیه مصالح زاید و نخاله های ساختمانی را با هزینه خود. به خارج از شهر و در محله ای مجاز تعیین شده از طرف شهرداری تخلیه کند.

3- در صورتیکه نامبرده از نظارت ساختمان خودداری و یا در اجرای آن تعلل ورزد. و یا برخلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید. مراتب را کتباً به شهرداری اعلام و نسبت به معرفی مهندس ناظر دیگری اقدام نماید.

4- با آگاهی کامل از مندرجات پروانه صادره کلیه مقررات مربوطه به آن را رعایت و چنانچه برخلاف آن اقدام گردد. حق هرگونه اعتراض را در برابر اجرای قوانین و مقررات شهرسازی و ساختمانی از خود سلب و اسقاط می نماید.

دانلود برگ تعهد نظارت دانلود برگ تعهد نظارت و استحکام بنا

برگه تعهد سازه

برگه‌ محاسبه یا برگه تعهد سازه به عنوان یکی از انواع برگه‌ سبز، برگه‌ ای است که باید توسط مهندسین مربوطه تکمیل و به دفتر خدمات شهرداری ارائه شود. خرید برگه محاسب در قیمت های مختلفی انجام می شود. که یکی از عوامل موثر بر روی قیمت این برگه متراژ ساختمان می باشد. در برگه مهندسی ‌سازه عنوان می شود. که مهندس معمار بر اساس قوانین نظام مهندسی نظارت بر ساختمان را انجام می دهد.

برگه تعهد چیست؟

مهندس ناظر در برگه تعهد سازه همچنین متعهد می شود. که برابر با ضوابط و مقررات شهرداری و مفاد نقشه های مصوب شده و با رعایت اصول فنی بر کار ساخت سازه نظارت می نماید. همچنین مهندس ناظر در برگه محاسبه تعهد می نماید. که مراحل مختلف انجام کار و عملیات ساختمانی را به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ارائه نماید. و به دلیل تعهداتی که در این برگه توسط مهندس ‌سازه اعلام می شود به این برگه، برگه تعهد محاسب یا برگه‌ سازه نیز می گویند.

برگ تعهد نظارت

خدمات قابل ارائه

 • تعهدات مهندس معمار
 • تعهدات مهندس محاسب
 • تعهدات مهندس ناظر
 • تعهدات مهندس طراح تاسیسات مکانیک و برق
 • تعهدات مهندس ناظر تاسیسیات برقی و مکانیکی
 • تعهدات کارفرما

نظرات کاربران در مورد برگ تعهد نظارت

 • مهران خداوندی

  1399/08/18 01:53:26 صبح

  برای بازسازی انبار یا کارگاه برگ تعهد لازم هست تهیه بشه یا برگه استحکام بنا

 • ستوده

  1400/01/23 07:43:12 عصر

  مطلب کم هست

 • دکتر پیرصالحی

  1400/01/29 12:17:29 عصر

  با سلام و تشکر از سایت شما بسیار عالی و مفید بود مطالب شما

 • مهندس امجد

  1400/01/29 07:43:16 عصر

  سلام برای یک زمین 72 متری برگه استگام بنا نیازداریم

  مدیر سایت

  1400/01/30 02:15:39 صبح

  با شما تماس گرفته می شود

نظرات خود را در مورد برگ تعهد نظارت اینجا بنویسید

مطالب مرتبط با برگ تعهد نظارت