پروژه مشارکت در ساخت

پروژه مشارکت در ساخت ، اخذ پایانکار، اخذ برگه استحکام بنا و تعیین مهندس ناظر

تخریب و خاکبرداری، ارائه نقشه محاسبات و نظارت و اجرا

تصاویر بیشتر از پروژه مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت و ساز
نمای داخلی ساختمان
نمای بیرونی ساختمان

درباره پروژه

پروژه مشارکت در ساخت ، اخذ پایانکار، اخذ برگه استحکام بنا و تعیین مهندس ناظر

سایر پروژه ها

نشانی شرکت دیباسازان پویا
استحکام بنا و برگه استحکام بنا

ارتباط با شرکت دیباسازان پویا

برگه مجری، طراحی معماری، طراحی سازه، اخذ برگه استحکام بنا و اجرای پروژه های ساختمانی
  • نشانی: تهران،بلوار امیرکبیر،مجتمع تجاری اداری مالمون،فاز غربی،ط 2،واحد 14
  • موبایل: ٠٩١٢٥٠٢٩٥٨٢
  • موبایل: ٠٩١٢٤٠٢٢٤٠١